Uw verbouwing verdient maatwerk

Hoge prijzen en schaarse bouwgronden hebben van het verbouwen van bestaande woningen een populaire bezigheid gemaakt. Op voorwaarde dat de werken uitgevoerd worden door vaklui, hoeven verbouwingen dan ook in stijl of kwaliteit niet onder te doen voor nieuwbouw. Voor aannemersbedrijf D&D Vercamer is renoveren intussen net zo belangrijk geworden als de realisatie van nieuwe panden .

Specifieke aanpak

Een verbouwing kan vele vormen aannemen. Van het uitkappen van een oude binnenmuur tot het gedeeltelijk afbreken en opnieuw indelen of opwaarderen van een bestaande villa of rijwoning. Renovatiewerken vergen een andere aanpak dan nieuwbouwprojecten. Een degelijke voorbereiding en een strikte planning is de eerste voorwaarde voor een geslaagde renovatie. Bij verbouwingen worden we immers met andere hindernissen geconfronteerd dan bij nieuwbouw. Denk maar aan problemen met gemene muren, het doorbreken van bestaande dragende structuren, aansluiting zoeken op bestaande leidingen, het isoleren van bestaande massieve muren...

Kwaliteitsproducten voor een perfecte afwerking

Heeft u al een architect gecontacteerd? Of hoeft dat niet gezien de aard van de renovatie? We komen graag langs om u te adviseren. Om de grenzen van de verbouwing te leren kennen en de ingrepen te plannen is voor de aanvang van de werken hoe dan ook een grondige analyse van de structuur van het pand en de ligging van de nutsleidingen noodzakelijk. Voor de uiteindelijke uitvoering gebruiken we, net zoals voor onze nieuwbouwprojecten, steeds de kwaliteitsproducten die ons perfect afgewerkt maatwerk garanderen.

Hiervoor kan u op ons bouwen:

  • Grondwerken
  • Funderingswerken
  • Rioleringswerken
  • Metselwerk
  • Winddicht maken
  • Bekistingen
  • Afbraak