Btw-regeling voor nieuwbouw en verbouwing

Voor nieuwbouwwoningen is een btw-tarief van 21 procent van toepassing. Ook op verbouwingswerken aan privéwoningen, appartementen, handelspanden, kantoorgebouwen, fabrieken is het btw-tarief van 21 procent standaard.

6 procent btw voor verbouwingen

Het verlaagde btw-tarief van 6 procent is enkel van toepassing als het gaat om de verbouwing of het onderhoud van een woning die minstens 5 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen. De verbouwde woning moet na de uitvoering van de werken ofwel uitsluitend, ofwel hoofdzakelijk gebruikt worden als privéwoning. Voor het gedeelte van de werken dat specifiek betrekking heeft op beroepsmatig gebruikte lokalen, wordt een btw-tarief van 21 procent gerekend. Voor het gedeelte van de werken dat betrekking heeft op het privégedeelte van de woning kan eventueel het tarief van 6 procent van toepassing zijn.

Als een verbouwing nieuwbouw wordt

Om van het verlaagde btw-tarief van 6 procent te kunnen genieten is geen minimum of maximum factuurbedrag bepaald. De verbouwingswerken moeten echter de "omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of onderhoud" van de woning of van een deel van de woning tot voorwerp hebben. U dient er bijgevolg op te letten dat uw verbouwing niet als nieuwbouw kan beschouwd worden. Als een bestaande woning helemaal afgebroken wordt om vervolgens op de bestaande funderingen een volledige nieuwe woning te bouwen, gaat het niet langer om een ‘verbouwing' maar om een ‘nieuwbouw'. In dat geval is het normale btw-tarief van 21 procent automatisch van toepassing.

Enkel voor vaklui

Om gebruik te kunnen maken van het verlaagde btw-tarief, moeten de verbouwingswerken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer, zoals aannemersbedrijf D&D Vercamer er een is. Het verlaagde btw-tarief is in dat geval van toepassing op zowel de door ons geleverde materialen (stenen, verf, tegels, hout, ...) als op onze gepresteerde diensten.